O Nas

[ultimate_heading main_heading=”Idea” alignment=”left”][/ultimate_heading]

English Summer/Winter Camp to charytatywny program edukacyjno-wychowawczy, organizowany dwa razy w roku z inicjatywy gdańskiego oddziału Project Management Institute (PMI).

Pierwsza letnia edycja tej inicjatywy odbyła się w 2004 roku, w 2010 roku dołączono do niej także edycję zimową. Jednorazowo grupa ok. 35 dzieci w wieku 9-14 lat, pochodząca z terenu województwa pomorskiego, ma szansę na wzięcie udziału w obozie.

Nieprzerwane 14 lat pomocy i wsparcia!

Inicjatywa English Camp trwa nieprzerwanie od ponad 14 lat. W tym czasie zorganizowaliśmy już ponad 19 edycji obozu w których mogło uczestniczyć ponad 700 dzieci. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Partnerom i Sponsorom, Wolontariuszom, – bez Was nie udźwignęlibyśmy tego wyzwania! Dziękujemy i zapraszamy ponownie! 🙂

[ultimate_heading main_heading=”Wizja” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Podarować Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka 2-tygodniowe Wakacje Marzeń, które zmienią ich życie na lepsze!

[ultimate_heading main_heading=”Misja” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Poprzez obóz charytatywny ESC/EWC, stworzyć Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka szansę na zbudowanie silnego poczucia własnej wartości oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśników, które pozwolą im na rozwój własnych pasji, postępy w nauce oraz zaowocują równym startem w przyszłe życie zawodowe.

[ultimate_heading main_heading=”Dzieci” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Dzieci są naszą przyszłością. Naszym celem jest uczynić tę przyszłość lepszą, pozwalając im poszerzać swoja wiedzę i trochę lepiej poznać otaczający świat, zarówno ten tuż za oknem, jak i ten odleglejszy świat innych kultur i narodowości.

Nauka języka angielskiego oraz innych przydatnych umiejętności jest tylko pierwszym, małym krokiem na ich drodze, ale przecież wszystkie wspaniałe podróże zaczynają się właśnie od jednego kroku w dobrym kierunku. Ta wspaniała przygoda, jaką jest letni i zimowy obóz English Summer Camp i English Winter Camp, przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Organizujący obóz wolontariusze zdobywają cenne doświadczenie związane z metodyką zarządzaniem projektami.

[bsf-info-box icon_type=”custom” icon_img=”id^1475|url^https://english-camp.pl/wp-content/uploads/2016/02/favicon_english_camp.png|caption^null|alt^null|title^favicon_english_camp|description^null” img_width=”48″ icon_animation=”fadeInDown” pos=”square_box” box_border_style=”solid” box_border_width=”1″ box_border_color=”#cccccc” box_bg_color=”#f2f2f2″]Wszyscy wspierający inicjatywę, którym z całego serca dziękujemy, przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości dla nas i naszych milusińskich, odkrywając przy tym wielką radość płynącą z pomagania innym.[/bsf-info-box]
[ultimate_heading main_heading=”Lepszy ja” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Poprzez obóz charytatywny ESC/EWC, stworzyć Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka szansę na zbudowanie silnego poczucia własnej wartości oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśników, które pozwolą im na rozwój własnych pasji, postępy w nauce oraz zaowocują równym startem w przyszłe życie zawodowe.

Dodatkowo, istotnymi celami programu są:

 • motywowanie dzieci z domów dziecka do nauki i pracy nad sobą
 • codzienna nauka języka angielskiego dostosowana do potrzeb i poziomów Dzieci
 • umacnianie dzieci w przekonaniu, że ich ciężka praca przynosi spodziewane efekty
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami dla wolontariuszy wspierających projekt
 • szkolenie z zakresu Scrum/Agile dla wolontariuszy wspierających projekt

ESC 2013 🙂

EWC 2014 🙂

[just_icon icon=”Defaults-flag-checkered” icon_size=”128″ icon_color=”#3498db” icon_animation=”slideInDown”]
[ultimate_heading main_heading=”Główne cele” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Obozy przeznaczone są dla dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz rodzinach o niskim statusie materialnym. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom uczestnictwa w kursach języka angielskiego, opartych o najwyższej jakości materiały i praktyki edukacyjne. Oprócz nauki, wycieczek, różnorodnych warsztatów, gier i zabaw, dzieci mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach mających na celu:

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • współpracy w grupie.
 • niwelowanie stresu,
 • obniżanie poziomu agresji,
 • poznawanie innych kultur,
 • pobudzenie do odkrywania pasji i zainteresowań.

Zajęcia te mają podnieść motywację dzieci do nauki oraz pracy nad sobą, a także umocnić ich w przekonaniu, że ich ciężka praca przynosi spodziewane efekty. Wierzymy, że ta inicjatywa umożliwi zapewnienie dzieciom równego startu w przyszłym życiu zawodowym.

[just_icon icon=”Defaults-th” icon_size=”128″ icon_color=”#3498db” icon_animation=”slideInDown”]
[ultimate_heading main_heading=”Forma” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym uczestnictwa w kursach języka angielskiego. Oprócz codziennych, 3-godzinnych zajęć z wykwalifikowanymi lektorami, dzieci biorą udział w licznych grach, zabawach i zajęciach z wolontariuszami, których celem jest wzmocnienie ich wiary we własne możliwości, poprawienie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz obniżenie poziomu agresji. Dodatkowo, każdy obóz ma swój temat przewodni i dzieci pracują w trakcie jego trwania nad realizacją projektu, mają też zajęcia z podstaw zarządzania projektami, które dostosowane są do ich wieku.

[just_icon icon=”Defaults-star” icon_size=”128″ icon_color=”#3498db” icon_animation=”slideInDown”]
[ultimate_heading main_heading=”Osiągnięcia” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Do tej pory odbyło się 20. edycji projektu (13 letnich i 7 zimowych), w trakcie których osiągnęliśmy wiele. Największym sukcesem jest fakt, iż dzieci uczestniczące w English Camp uczą się angielskiego z przyjemnością, nie tylko w czasie obozu, ale i po jego zakończeniu. Trzy razy z rzędu atrakcją obozu był charytatywny pokaz mody zorganizowany przy współpracy z marką Reserved Kids, był także wyścig robotów, wystawienie sztuki teatralnej na deskach sopockiego Teatru na Plaży, budowa i prezentacja wymarzonych centr rekreacji i sportu wykonanych z klocków LEGO, przygotowanie stroju dla podróżnika wyruszającego w różne zakątki świata, a ostatnio wykonanie kalendarza ze zdjęć zrobionych podczas obozu.

[just_icon icon=”Defaults-group users” icon_size=”128″ icon_color=”#3498db” icon_animation=”slideInDown”]
[ultimate_heading main_heading=”Wolontariusze” alignment=”left”][/ultimate_heading]

Dwutygodniowy obóz organizowany jest przez blisko 50 wolontariuszy, który już cztery miesiące przed rozpoczęciem wydarzenia rozpoczynają warsztatem planistycznym swoją pracę nad inicjatywą. Każdy, kto chce się zaangażować oraz zdobyć doświadczenie i wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, może zostać wolontariuszem.