O Nas

Idea

English Summer/Winter Camp to charytatywny program edukacyjno-wychowawczy, organizowany dwa razy w roku z inicjatywy gdańskiego oddziału Project Management Institute (PMI).

Pierwsza letnia edycja tej inicjatywy odbyła się w 2004 roku, w 2010 roku dołączono do niej także edycję zimową. Jednorazowo grupa ok. 35 dzieci w wieku 9-14 lat, pochodząca z terenu województwa pomorskiego, ma szansę na wzięcie udziału w obozie.

Nieprzerwane 14 lat pomocy i wsparcia!

Inicjatywa English Camp trwa nieprzerwanie od ponad 14 lat. W tym czasie zorganizowaliśmy już ponad 19 edycji obozu w których mogło uczestniczyć ponad 700 dzieci. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Partnerom i Sponsorom, Wolontariuszom, – bez Was nie udźwignęlibyśmy tego wyzwania! Dziękujemy i zapraszamy ponownie! 🙂

Wizja

Podarować Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka 2-tygodniowe Wakacje Marzeń, które zmienią ich życie na lepsze!

Misja

Poprzez obóz charytatywny ESC/EWC, stworzyć Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka szansę na zbudowanie silnego poczucia własnej wartości oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśników, które pozwolą im na rozwój własnych pasji, postępy w nauce oraz zaowocują równym startem w przyszłe życie zawodowe.

Dzieci

Dzieci są naszą przyszłością. Naszym celem jest uczynić tę przyszłość lepszą, pozwalając im poszerzać swoja wiedzę i trochę lepiej poznać otaczający świat, zarówno ten tuż za oknem, jak i ten odleglejszy świat innych kultur i narodowości.

Nauka języka angielskiego oraz innych przydatnych umiejętności jest tylko pierwszym, małym krokiem na ich drodze, ale przecież wszystkie wspaniałe podróże zaczynają się właśnie od jednego kroku w dobrym kierunku. Ta wspaniała przygoda, jaką jest letni i zimowy obóz English Summer Camp i English Winter Camp, przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Organizujący obóz wolontariusze zdobywają cenne doświadczenie związane z metodyką zarządzaniem projektami.

null
Wszyscy wspierający inicjatywę, którym z całego serca dziękujemy, przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości dla nas i naszych milusińskich, odkrywając przy tym wielką radość płynącą z pomagania innym.

Lepszy ja

Poprzez obóz charytatywny ESC/EWC, stworzyć Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka szansę na zbudowanie silnego poczucia własnej wartości oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśników, które pozwolą im na rozwój własnych pasji, postępy w nauce oraz zaowocują równym startem w przyszłe życie zawodowe.

Dodatkowo, istotnymi celami programu są:

 • motywowanie dzieci z domów dziecka do nauki i pracy nad sobą
 • codzienna nauka języka angielskiego dostosowana do potrzeb i poziomów Dzieci
 • umacnianie dzieci w przekonaniu, że ich ciężka praca przynosi spodziewane efekty
 • szkolenie z zakresu zarządzania projektami dla wolontariuszy wspierających projekt
 • szkolenie z zakresu Scrum/Agile dla wolontariuszy wspierających projekt

ESC 2013 🙂

EWC 2014 🙂

Główne cele

Obozy przeznaczone są dla dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz rodzinach o niskim statusie materialnym. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom uczestnictwa w kursach języka angielskiego, opartych o najwyższej jakości materiały i praktyki edukacyjne. Oprócz nauki, wycieczek, różnorodnych warsztatów, gier i zabaw, dzieci mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach mających na celu:

 • wzmacnianie wiary we własne możliwości,
 • współpracy w grupie.
 • niwelowanie stresu,
 • obniżanie poziomu agresji,
 • poznawanie innych kultur,
 • pobudzenie do odkrywania pasji i zainteresowań.

Zajęcia te mają podnieść motywację dzieci do nauki oraz pracy nad sobą, a także umocnić ich w przekonaniu, że ich ciężka praca przynosi spodziewane efekty. Wierzymy, że ta inicjatywa umożliwi zapewnienie dzieciom równego startu w przyszłym życiu zawodowym.

Forma

Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym uczestnictwa w kursach języka angielskiego. Oprócz codziennych, 3-godzinnych zajęć z wykwalifikowanymi lektorami, dzieci biorą udział w licznych grach, zabawach i zajęciach z wolontariuszami, których celem jest wzmocnienie ich wiary we własne możliwości, poprawienie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz obniżenie poziomu agresji. Dodatkowo, każdy obóz ma swój temat przewodni i dzieci pracują w trakcie jego trwania nad realizacją projektu, mają też zajęcia z podstaw zarządzania projektami, które dostosowane są do ich wieku.

Osiągnięcia

Do tej pory odbyło się 20. edycji projektu (13 letnich i 7 zimowych), w trakcie których osiągnęliśmy wiele. Największym sukcesem jest fakt, iż dzieci uczestniczące w English Camp uczą się angielskiego z przyjemnością, nie tylko w czasie obozu, ale i po jego zakończeniu. Trzy razy z rzędu atrakcją obozu był charytatywny pokaz mody zorganizowany przy współpracy z marką Reserved Kids, był także wyścig robotów, wystawienie sztuki teatralnej na deskach sopockiego Teatru na Plaży, budowa i prezentacja wymarzonych centr rekreacji i sportu wykonanych z klocków LEGO, przygotowanie stroju dla podróżnika wyruszającego w różne zakątki świata, a ostatnio wykonanie kalendarza ze zdjęć zrobionych podczas obozu.

Wolontariusze

Dwutygodniowy obóz organizowany jest przez blisko 50 wolontariuszy, który już cztery miesiące przed rozpoczęciem wydarzenia rozpoczynają warsztatem planistycznym swoją pracę nad inicjatywą. Każdy, kto chce się zaangażować oraz zdobyć doświadczenie i wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, może zostać wolontariuszem.