Fundraising workshop for ESC 2013 volunteers

On 6-7 June 2013 volunteers involved in the English Summer Camp 2013 had a great opportunity to take part in a fundraising workshop.

The sessions were led by Maria Olszewska, president of the CREDU Foundation, who also offers consulting services in the area of fundraising and develops methods of implementing new technologies in fundraising. The participants learnt the basics of raising funds for charity.There was also a lot of space for practical exercises. The volunteers trained how to win a sponsor over in 30 seconds in an elevator! At the end the workshop the participants in groups prepared offers which aim was to convince the sponsors to make a donation for organizing the English Summer Camp 2013.

There was also a lot of space for practical exercises. The volunteers trained how to win a sponsor over in 30 seconds in an elevator! At the end the workshop the participants in groups prepared offers which aim was to convince the sponsors to make a donation for organizing the English Summer Camp 2013.

www.credu.eu

Zdjęcie: W zeszłym tygodniu wolontariusze English Summer Camp 2013 mieli niepowtarzalną okazję uczestniczyć w szkoleniu z zakresu fundraisingu. Dwudniowe warsztaty poprowadziła prezes Fundacji CREDU Maria Olszewska, która prowadzi też działalność w zakresie doradztwa fundraisingowego i opracowuje metody wykorzystania nowych technologii w fundraisingu. Uczestnicy szkolenia zdobyli podstawową wiedzę na temat pozyskiwania funduszy na cele charytatywne. Nie zabrakło też praktyki. Wolontariusze przećwiczyli jak w 30 sekund pozyskać darczyńcę w windzie! Przygotowano też oferty sponsorskie, mające na celu przekonanie firm do przekazania darowizny na zorganizowanie English Summer Camp 2013. Last week volunteers involved in the English Summer Camp 2013 had a great opportunity to take part in a fundraising workshop. The sessions were led by Maria Olszewska, president of the CREDU Foundation, who also offers consulting services in the area of fundraising and develops methods of implementing new technologies in fundraising. The participants learnt the basics of raising funds for charity. There was also a lot of space for practical exercises. The volunteers trained how to win a sponsor over in 30 seconds in an elevator! At the end the workshop the participants in groups prepared offers which aim was to convince the sponsors to make a donation for organizing the English Summer Camp 2013. www.credu.eu fot. Karol Nowakowski

photo: Karol Nowakowski