Motyw przewodni English Winter Camp 2016!

Tradycją jest, że każda edycja English Camp ma swój motyw przewodni, w ramach którego dzieci realizują swój projekt. Tej zimy obóz odbywać się będzie pod nazwą „World traveler”, zaś mottem przewodnim będzie hasło „I have not been everywhere, but it is on my list”.

Uczestnicy w ramach projektu uczestniczyć będą w rożnego rodzaju zajęciach sportowych i artystycznych oraz w licznych aktywnościach związanych z wielokulturowością, takich jak dni międzynarodowe, zajęcia kulinarne czy warsztaty z mapami.