Wystartował projekt English Summer Camp 2015!

16 maja w siedzibie Thomson Reuters w Gdyni około 15 wolontariuszy rozpoczęło prace nad projektem English Summer Camp 2015 (ESC 2015).

Warsztat otworzył Przemysław Kotecki, dyrektor gdańskiego oddziału PMI. W kilku słowach opowiedział on o działalności PMI. Następną część poprowadził Piotr Wojtera, doświadczony PM z Nordea IT. W trakcie tej prezentacji, wolontariusze mieli okazję poznać metodologię Agile, zgodnie z której założeniami organizowany będzie ESC 2015. Po prezentacji i posileniu się pizzą, Katarzyna Biernatowska, Project Manager ESC 2015, przedstawiła założenia projektu i opowiedziała o każdej z grup. Następnie wolontariusze dołączyli do poszczególnych zespołów i rozpoczęli pracę nad pierwszymi zadaniami.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim wolontariuszom, project managerom i organizatorom za zorganizowanie tego warsztatu. :)

Otwarcie warsztatu

Otwarcie warsztatu