Szkolenie z pierwszej pomocy – ESC 2014

Zajęcia z Pierwszej Pomocy odbyły się, po wielu perturbacjach, na otwartym powietrzu – początkowo na boisku, potem pod parasolami. Dzieci podzielone były na dwie grupy, pierwsza nieco starsza, druga młodsza. Zaczęliśmy od swobodnej “pogadanki” na temat Pierwszej Pomocy. Jak się dowiedzieliśmy i przekonaliśmy później, dzieci miały już większą lub mniejszą wiedzę w tej dziedzinie. Następnie przeszliśmy do wykładu na temat resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i związanych z nią procedurach, jak również o pozycji bezpiecznej. Po wykładzie przyszedł czas na ćwiczenia na fantomach. Stopniowo udało nam się zaktywizować większą część uczestników szkolenia. Co prawda kilkoro starszych dzieci niechętnie brało udział w ćwiczeniach, jednak wykazywały niejakie zainteresowanie tematem. Fantomy i czynności na nich wykonywane sprawiały dzieciom dużo frajdy, a jednocześnie pozwoliły zyskać bądź utrwalić posiadaną wiedzę na temat resuscytacji. Każdy miał okazję do przeprowadzenia pełnej procedury RKO, przećwiczenia układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz, co bardzo ważne, prawidłowego wezwania Pogotowia Ratunkowego. Druga grupa składała się z nieco młodszych dzieci, w związku z czym zajęcia miały charakter nauki bardziej poprzez zabawę niż pełnowartościowe ćwiczenia. Dodatkowo, zaczął mocno padać deszcz i musieliśmy ukryć się pod parasolami, gdzie zrobił się większy harmider. Mimo przeciwności, przerobiliśmy podstawowe zagadnienia.

Podsumowując, dzieci reagowały entuzjastycznie na nasze szkolenie, co dało nam niemałą satysfakcję. Mamy nadzieję, że rzeczywiście im się podobało, a przy okazji zapamiętały najważniejsze aspekty szkolenia i będą w stanie właściwie reagować w trudnych sytuacjach.

5