Warsztaty z Zarządzania Projektami dla wolontariuszy ESC 2013

W sobotę, 25 maja 2013 odbyły się warsztaty z Zarządzania Projektami. Przez niemal cały dzień ponad 20 uczestników zajęć prowadzonych przez Małgorzatę Kusyk, Dyrektora Zarządzającego Gdańskim Oddziałem PMI, mogło poszerzyć swoja wiedzę na temat zarządzania projektami.

W pierwszej części warsztatu uczestnicy zostali wprowadzenie do zwinnego podejścia do zarządzania projektem.

Druga część sesji była bardziej praktyczna. Uczestnicy podzielili się na 5 grup:

  • Program (kurs języka angielskiego / dodatkowe zajęcia)
  • Wydarzenia
  • Komunikacja, promocja i relacje z mediami
  • Fundraising
  • Logistyka