Dołącz do nas!

Jeśli masz ochotę dołączyć do załogi projektu i nauczyć się jak zarządzać projektami, możesz wybrać jeden z Zespołów Projektowych. Prosimy o kontakt z Ewą Gajewską ewa.gajewska@pmi.org.pl
1. Komunikacja & Marketing
 • Prowadzi i aktualizuje stronę www English Camp, fanpage na Facebooku, stronę www PMI
 • Przygotowuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki, broszury)
 • Współpracuje z mediami
 • Pisze artykuły
 • Komunikuje się z interesariuszami
 • Pozyskuje patronaty
 • Przygotowuje dyplomy, certyfikaty, podziękowania
 • Organizuje spotkanie poobozowe
 • Organizuje wydarzenia dla wolontariuszy – spotkania integracyjne, warsztaty, szkolenia
 • Wysyła zaproszenia wolontariuszom, sponsorom, partnerom na wydarzenia
2. Fundraising
 • Pozyskuje sponsorów i partnerów
 • Przygotowuje ofertę sponsorską
 • Współpracuje ze sponsorami i partnerami
 • Informuje o podpisanych kontraktach/umowach
 • Organizuje wydarzenia integracyjne dla sponsorów i partnerów
 • Szuka innych metod pozyskiwania funduszy (wydarzenia charytatywne, zbiórki, itp.)
3. Formalności
 • Zbiera potrzebne dokumenty
 • Zgoda Kuratorium Oświaty
 • Umowy z lektorami i opiekunami
 • Zgoda straży pożarnej
 • Umowa z firmą transportową oraz ośrodkiem wypoczynkowym
 • Ubezpieczenie
 • Zbiera dokumentację dzieci
 • I wszystko inne wymagne przez polskie prawo.
4. Program
 • Tworzy Program obozu dla dzieci
 • Znajduje ciekawe osoby do prowadzenia warsztatów
 • Kupuje niezbędne materiały
 • Sprawdza i pilnuje, aby zaplanowane zajęcia odbyły się według harmonogramu
 • Realizuje program obozu, przeprowadza zajęcia z zarządzania projektami dla dzieci – każdy obóz ma swój własny temat przewodni