Dołącz do nas!

Jeśli masz ochotę dołączyć do załogi projektu i nauczyć się jak zarządzać projektami, możesz wybrać jeden z Zespołów Projektowych. Prosimy o kontakt z Karoliną Pełką karolina.pelka@pmi.org.pl

1. Komunikacja & Marketing

 • Prowadzi i aktualizuje stronę www English Camp, fanpage na Facebooku
 • Przygotowuje materiały promocyjne (plakaty, ulotki, broszury)
 • Współpracuje z mediami
 • Pisze artykuły
 • Komunikuje się z interesariuszami
 • Pozyskuje patronaty
 • Przygotowuje dyplomy, certyfikaty, podziękowania

2. Fundraising

 • Pozyskuje sponsorów i partnerów
 • Przygotowuje ofertę sponsorską
 • Współpracuje ze sponsorami i partnerami
 • Informuje o podpisanych kontraktach/umowach
 • Organizuje wydarzenia integracyjne dla sponsorów i partnerów
 • Szuka innych metod pozyskiwania funduszy (wydarzenia charytatywne, zbiórki, itp.)

3. Formalności

 • Zbiera potrzebne dokumenty
 • Uzyskuje zgodę Kuratorium Oświaty
 • Przygotowuje i zawiera umowy z lektorami i opiekunami
 • Uzyskuje zgodę straży pożarnej
 • Przygotowuje i podpisuje umowę z firmą transportową oraz ośrodkiem wypoczynkowym
 • Wykupuje ubezpieczenia
 • Zbiera dokumentację dzieci

4. Program

 • Tworzy Program obozu dla dzieci
 • Znajduje ciekawe osoby do prowadzenia warsztatów
 • Kupuje niezbędne materiały
 • Sprawdza i pilnuje, aby zaplanowane zajęcia odbyły się według harmonogramu
 • Realizuje program obozu, przeprowadza zajęcia z zarządzania projektami dla dzieci – każdy obóz ma swój własny temat przewodni

5. Event

 • Organizuje zbiórki charytatywne
 • Organizuje spotkanie poobozowe
 • Organizuje wydarzenia dla wolontariuszy – spotkania integracyjne, warsztaty, szkolenia
 • Wysyła zaproszenia wolontariuszom, sponsorom, partnerom na wydarzenia