Wizja i Misja

WIZJA

Podarować Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka
2-tygodniowe Wakacje Marzeń, które zmienią ich życie na lepsze!

Dzieci są naszą przyszłością. Naszym celem jest uczynić tę przyszłość lepszą, pozwalając im poszerzać swoja wiedzę i trochę lepiej poznać otaczający świat, zarówno ten tuż za oknem, jak i ten odleglejszy świat innych kultur i narodowości. Nauka języka angielskiego oraz innych przydatnych umiejętności jest tylko pierwszym, małym krokiem na ich drodze, ale przecież wszystkie wspaniałe podróże zaczynają się właśnie od jednego kroku w dobrym kierunku. Ta wspaniała przygoda, jaką jest letni i zimowy obóz English Summer Camp i English Winter Camp, przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Organizujący obóz wolontariusze zdobywają cenne doświadczenie związane z metodyką zarządzaniem projektami. Wszyscy wspierający inicjatywę, którym z całego serca dziękujemy, przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości dla nas i naszych milusińskich, odkrywając przy tym wielką radość płynącą z pomagania innym.

 

MISJA

Poprzez obóz charytatywny ESC/EWC, stworzyć Dzieciom z pomorskich Rodzin Zastępczych i Domów Dziecka szansę na zbudowanie silnego poczucia własnej wartości oraz umiejętności współpracy w grupie rówieśników, które pozwolą im na rozwój własnych pasji, postępy w nauce oraz zaowocują równym startem w przyszłe życie zawodowe.

Dodatkowo, istotnymi celami programu są:
  • motywowanie dzieci z domów dziecka do nauki i pracy nad sobą
  • codzienna nauka języka angielskiego dostosowana do potrzeb i poziomów Dzieci
  • umacnianie dzieci w przekonaniu, że ich ciężka praca przynosi spodziewane efekty
  • szkolenie z zakresu zarządzania projektami dla wolontariuszy wspierających projekt