English Camp

ESC 2015-1

English Summer Camp 2017

W ostatnich dniach lipca (31.07.2017 – 10. 08.2017) w ośrodku Zielona Szarlota w Szarlocie pod Kościerzyną odbędzie się dwudziesta pierwsza edycja English Summer Camp, czyli obozu językowego dla dzieci w wieku od 9 do 14 lat.  Inicjatywa ma charakter charytatywny i kierowana jest do podopiecznych domów dziecka i dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Idea

English Summer/ Winter Camp to charytatywny program edukacyjno-wychowawczy, organizowany dwa razy w roku z inicjatywy gdańskiego oddziału Project Management Institute (PMI). Pierwsza letnia edycja tej inicjatywy odbyła się w 2004 roku, w 2010 roku dołączono do niej także edycję zimową. Jednorazowo grupa 30-35 dzieci w wieku 9-14 lat, pochodząca z terenu województwa pomorskiego, ma szansę na wzięcie udziału w obozie.

Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom wychowującym się w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz w rodzinach o niskim statusie materialnym uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego. Dodatkowo, oprócz w codziennych 3-godzinnych lekcjach języka prowadzonych przez wykwalifikowanych lektorów, uczestnicy obozu biorą udział w licznych warsztatach, grach i aktywnościach prowadzonych przez wolontariuszy. Celem zajęć jest wzmocnienie samooceny dzieci, zwiększenie ich zdolności do radzenia sobie ze stresem oraz zmniejszenie poziomu towarzyszącego im napięcia i często agresji. Każdy obóz ma swój temat przewodni zgodnie z którym dzieci przygotowują swój autorski projekt. Ponadto dzieci biorą udział w zajęciach dotyczących zarządzania projektami, które dostosowane są do ich wieku.

Dwutygodniowy obóz organizowany jest przez blisko 50 wolontariuszy, który już cztery miesiące przed rozpoczęciem wydarzenia rozpoczynają warsztatem planistycznym swoją pracę nad inicjatywą. Każdy, kto chce się zaangażować oraz zdobyć doświadczenie i wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, może zostać wolontariuszem. Do tej pory odbyło się 20. edycji projektu (13 letnich i 7 zimowych), w trakcie których osiągnęliśmy wiele. Największym sukcesem jest fakt, iż dzieci uczestniczące w English Camp uczą się angielskiego z przyjemnością, nie tylko w czasie obozu, ale i po jego zakończeniu. Trzy razy z rzędu atrakcją obozu był charytatywny pokaz mody zorganizowany przy współpracy z marką Reserved Kids, był także  wyścig robotów, wystawienie sztuki teatralnej na deskach sopockiego Teatru na Plaży, budowa i prezentacja wymarzonych centr rekreacji i sportu wykonanych z klocków LEGO, przygotowanie stroju dla podróżnika wyruszającego w różne zakątki świata, a ostatnio wykonanie kalendarza ze zdjęć zrobionych podczas obozu.

Główne cele:

Obóz jest skierowany do dzieci wychowujących się w domach dziecka, rodzinach zastępczych i rodzinach o niskim statusie materialnym. Głównym celem programu jest umożliwienie dzieciom uczestnictwa w zajęciach języka angielskiego, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów. Ponadto, oprócz zajęć językowych, wycieczek, warsztatów, gier i innych aktywności, dzieci mają możliwość udziału w zajęciach, których celem jest:

  • zwiększenie ich wiary we własne możliwości
  • rozwinięcie umiejętności współpracy i pracy zespołowej
  • zmniejszenie stresu oraz poziomu towarzyszących dzieciom napięcia i agresji
  • nauka zagadnień związanych z innymi kulturami
  • pomoc w poszerzaniu horyzontów i rozwijaniu zainteresowań

Wszystkie wymienione cele mają za zadanie zwiększyć motywację dzieci do nauki i pracy nad sobą oraz umocnić w przekonaniu, że ciężka praca przynosi pozytywne efekty. Wierzymy, że ta inicjatywa zapewnia dzieciom równy start w dorosłe życie.

1

Więcej informacji:

Karolina Pełka, Project Manager ESC 2017, karolina.pelka@pmi.org.pl